Kung Fu Panda (กังฟูแพนด้า)

Kung Fu Panda Hoaxer ได้รับ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กอร์ดอนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและเบิกความเท็จโดยต้องรับโทษจำคุกนานถึง 25 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2017...